పెరుగన్నం


పెరుగన్నం

పెరుగన్నం


అమ్మచేత తోడుకున్న ఆవుపాల పెరుగంట..
నాన్నచేతి గోరుముద్ద నాకెంతో ఇష్టమంట..
చివరాఖర చిన్న పిసరు గోంగూర పచ్చడంట..
అమ్మ నాన్న చెరో ముద్ద ఆవురావు తిన్నరంట..

🙂 🙂 🙂

thanks for reading. did you like it?

/balu

Advertisements
Categories: తెలుగు, family, fun, kitchen, me, poetry, traditional recipes | Tags: , , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “పెరుగన్నం

  1. Venu

    Arudu ayina kshanamulavi, devudu ichhina varamulavi
    Kammanaina perugu annakiki, andamaina nirvachanam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: