ఇద్దరు స్నేహితులు — ఓ చిట్టి సలహా!


[telugu-transcript] ప్రతిమనిషికీ జీవితంలో ఇద్దరు స్నేహితులు ఉండాలి.. ఒకడు ‘అడిగేవాడు’. రెండు ‘చెప్పేవాడు’.. మొదటిరకం ‘అడిగేవాడు’ అంటే నా ఉద్దేశం నిన్ను అన్ని రకాలుగా ప్రశ్నించేవాడు అని.. ఏది ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నావో నిన్ను ప్రశ్నిస్తూ నీ ఆలోచనలు పక్కదారి పట్టకుండా సరిచేసే ప్రశ్నలు వేస్తూ, నీ గురించి నువ్వు నిరంతం ఆలోచించుకుని నిన్ను నువ్వు అభివృధి చేస్కునేలా ప్రోత్సహించే ప్రశ్నలు అడిగేవాడు ఒకడుండాలి నీ దగ్గర.. ఇక నీ రెండో స్నేహితుడు ‘చెప్పేవాడు’.. మీకు అంత తొందరగా అర్ధం కాకపోవచ్ఛు కానీ మానవ సహజమైన భయం/స్వార్ధం/ఆత్మాభిమానం అన్నీ కలిసి నువ్వొక తప్పుడు నిర్ణయం తీసేస్కుని వెళ్ళిపోదాం ఆ దారిలోకి అనుకునే ఆఖరి నిమిషంలో, నీకొక ఆనకట్టలా అడ్డంగా నిలబడి, నీ ఆవేశాన్ని నీ బలాన్ని ఒక గాడిలో పెట్టి ఇది ఇలా చేస్తే బాగుంటుందీ అది అలా చేస్తే బాగుంటుందేమో ఒకసారి ఆలోంచించు అంటూ నీకు ఒక చక్కటి సలహా ఇవ్వగలిగే స్నిహితుడు ఉంటే నువ్వు నిజంగా చాల అదృష్తవంతుడివని చెప్పాలి.. జీవితంలో ఈ ఇద్దరు స్నేహితులూ లేకపోతే అంటే అడిగేవాడు చెప్పేవాడొకడు లేకపోతే మనుషులు ఏమైపోతారో వాళ్ళకి అర్ధమవ్వకపోయినా మనం రోజూ చూస్తూనే ఉంటాం.. నిశ్శబ్ధంగా వాళ్ళగురించి ప్రార్ధన చెయ్యటం తప్పితే మనం మాట్లాడటానికి అవకాశం ఉండదు చాలాసార్లు.. కాకపోతే ప్రతిమనిషికీ ఏదోక రోజు సూర్యోదయం అవుతుంది లెండి అది వేరే సంగతి. అయితే ఈ ఇద్దరూ లేకుండా ఇంకెంతమంది ఉన్నా వ్యర్ధం అని నా అభిప్రాయం. కాబట్టి అందరూ ఒకసారి ఆలోచించండి.. ఎందుకు చెప్తున్నానో అర్ధం చేసుకోండి. . వీలైతే దిద్దుకోండి . వెసులుబాటుంటే ఇలా ప్రవర్తించండి. ఇకపోతే ఈ అడిగేవాడు చెప్పేవాడు ఇద్దరూ కూడా నీ భార్యాలోనో నీ భర్తలోనో కనిపిస్తే ఇంక నువ్వు ప్రతిరోజూ పండగ చేసేస్కోవచ్ఛు … ఉంటాను.

Advertisements
Categories: తెలుగు, friends, my, suggestions | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: