మసాలా వడలు


మంచి చలిలో గజగజ వణుకుతూ,

మాంచి ఆకలితో ఇంటికొచ్చిన మగనికి వేడివేడిగా మసాలా వడలు కారంగా కొత్తిమీర పచ్చడితో వడ్డిస్తే?

మీరైతే ఏమౌతారు?

Advertisements
Categories: తెలుగు, kitchen, my | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: